Standard variabel pris

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Standard variabel pris

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Variabel pris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Våre vilkår: Etterskotsvis fakturering, avtalegiro og eFaktura kan avtalast. Prisendringar vert varsla 14 dagar på førehand.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde:
Nettområde (Årdal energi KF) (øre):

kwPriceAreaNO267 33,00

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte

willNotifyDirectly Ja