Kundeservice

Kontakt oss ved avslutting og oppretting av abonnement, adresseendring og eigarskifte.

Me utfører tenester som dreier seg om ansvar kundedatabase og fagapplikasjonar, avrekning straumkundar, målavlesning og generell kundeservice på telefon. Ta også kontakt med oss når det gjeld tinging av byggjestraum/byggjeskåp.

Kontakt oss ved

  • Avslutting/oppretting abonnement
  • Adresseendring
  • Eigarskifte
  • Avrekning straumkundar
  • Målaravlesning
  • Ansvar kundedatabase/fagapplikasjonar


For avtaleskjema, feilmeldingar, målaravlesing, driftsmeldingar, flyttemeldingar og gravemelding, gå til Årdal Energi Nett via lenkja under: