Eltryggleik

Me utfører tenester som GPS-innmåling for kartsystem, anbod for entreprenørtenester, planlegging, m.m.

DLE utførerer tenester som

  • Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private bustadar
  • Kontroll og oppfølging av elektroentreprenørar i ÅE sit konsesjonsområde
  • Revisjon og verifikasjon av elektrisk anlegg, el-sikkerhet og internkontroll i verksemder
  • Informasjon om el-sikkerhet til private, verksemder mm.
  • Opplysningsverksemd til skular
  • Kontroll med omsetting av elektrisk utstyr
  • Bistand til politi ved brannetterforskning

Kontaktperson

Bjørn Hunshammer, tlf 901 64 159