Kontroll av elektriske anlegg i 2015

Vi har inngått avtale med Etrygg AS om kontroll av elektriske anlegg i hus og hytter.

Årdal Energi har inngått eit samarbeid med Etrygg AS, til å gjennomføra ein del kontrollar på elektriske anlegg i hus og hytter. Arbeidet vil pågå i perioden august - desember 2015. Det er Etrygg som tek direkte kontakt med kunden, for å avtala kontrolltidspunkt.

Har du spørsmål omkring dette, ta kontakt med DLE ansvarleg hjå Årdal EnergiBjørn Hunshammer på mobil 901 64 159.