Kontroll av elektriske anlegg

Vi har inngått samarbeid med Etrygg AS om kontroll av elektriske anlegg i hus og hytter

Årdal Energi har inngått eit samarbeid med Etrygg AS, til å gjennomføra ein del kontrollar på elektriske anlegg i hus og hytter. Arbeidet vil pågå i perioden oktober - desember 2014. Det er Etrygg som tek direkte kontakt med kunden, for å avtala kontrolltidspunkt.

Har du spørsmål omkring dette, ta kontakt med DLE ansvarleg hjå Årdal Energi Bjørn Hunshammer på mobil 901 64 159.